Каталог продукции

Прессол воронка, белая жесть 1,3 л. 02 342

https://irkns.ru/katalog/garazhnoe-oborudovanie/voronki-jomkosti-vjodra-kanistry/pressol-voronka-belaya-zhest-13-l-02-342-7485-detailhttps://irkns.ru/katalog/garazhnoe-oborudovanie/voronki-jomkosti-vjodra-kanistry/pressol-voronka-belaya-zhest-13-l-02-342-7485-detail