Каталог продукции

Муфта поворотно-разр. ZVA SSB 16.4 (П-М) к фитингу ОРW

https://irkns.ru/katalog/krany-razdatochnye/mufty-dlya-rukavov/mufta-povorotno-razr-zva-ssb-164-p-m-k-fitingu-orw-2865-detailhttps://irkns.ru/katalog/krany-razdatochnye/mufty-dlya-rukavov/mufta-povorotno-razr-zva-ssb-164-p-m-k-fitingu-orw-2865-detail