Каталог продукции

Прессол мерное ведро, оцинкованная жесть 10 л. с поверкой. (08 063 831)

https://irkns.ru/katalog/garazhnoe-oborudovanie/voronki-jomkosti-vjodra-kanistry/pressol-mernoe-vedro-otsinkovannaya-zhest-10-l-s-poverkoj-08-063-831-121-detailhttps://irkns.ru/katalog/garazhnoe-oborudovanie/voronki-jomkosti-vjodra-kanistry/pressol-mernoe-vedro-otsinkovannaya-zhest-10-l-s-poverkoj-08-063-831-121-detail