Каталог продукции

Муфта поворотно-разр. осевая OPW ACNSB1-FEMA-AX (П-М) к крану ZVA

https://irkns.ru/katalog/krany-razdatochnye/opw-krany-razdatochnye/mufta-povorotno-razr-osevaya-opw-acnsb1-fema-ax-p-m-k-kranu-zva-5984-detailhttps://irkns.ru/katalog/krany-razdatochnye/opw-krany-razdatochnye/mufta-povorotno-razr-osevaya-opw-acnsb1-fema-ax-p-m-k-kranu-zva-5984-detail