Каталог продукции

Кран топливораздаточный АКТ-32 (аналог РП, под рукав Ду-38)

https://irkns.ru/katalog/krany-razdatochnye/rp-krany-razdatochnye/kran-toplivorazdatochnyj-akt-32-analog-rp-pod-rukav-du-38-6023-detailhttps://irkns.ru/katalog/krany-razdatochnye/rp-krany-razdatochnye/kran-toplivorazdatochnyj-akt-32-analog-rp-pod-rukav-du-38-6023-detail